Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baszni Dolnej

ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

+48 16 632 7007

Dostępny: 7:00 - 15:00

Pon - Pt:
7:00-15:00

Szkoła otwarta

www.zspbasznia.pl

Strona szkoły

CERTYFIKAT KRAJOWY DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BASZNI DOLNEJ

Udostępnij ten post​

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

18 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Baszni Dolnej to prestiżowe wyróżnienie jako jednej z  33  należących do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce. Certyfikat z rąk pani wiceminister Marzeny Machałek odebrały pani Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baszni Dolnej Edyta Hass oraz koordynatorka ds. promocji zdrowia pani Teresa Korzeń. 

Krajowy Certyfikat przyznawany jest na 5 lat. Nasza szkoła otrzymała go po raz drugi. Wręczane przez wiceminister Marzenę Machałek certyfikaty zostały przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji, Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły oraz osoby ze społeczności lokalnej. Realizując zadania związane z priorytetami przyjętymi na kolejne lata pracy Zespół Szkono – Przedszkolny  wykazywał, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka oraz jego dobra kondycja psychiczna i emocjonalna sprzyja właściwej dyspozycji do nauki, motywacji, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz dobrym relacjom w środowisku szkolnym.

Przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie naszej placówce stanowi uznanie dla długofalowych oraz dobrowolnych działań  w zakresie promocji zdrowia. Na sukces naszej szkoły złożyła się wspólna praca Dyrekcji szkoły, koordynatorek ds. promocji zdrowia – pani Jadwigi Wacnik, pani Teresy Korzeń i całej społeczności szkolnej. Wyróżnienie to przyczyniło się zarówno do zwiększenia prestiżu  placówki, jak również stało się źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy. Certyfikat ten jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy  szkoły.

Inne wydarzenia

Aktualności

„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny

KLASA 1 REALIZOWAŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZAWSZE RAZEM” Klasa I ZSP w Baszni Dolnej realizowała w II półroczu pod kierunkiem wych. – p.Jadwigi Wacnik program profilaktyczny

Chcesz pomóc ziemi?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Skip to content