„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny

KLASA 1 REALIZOWAŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZAWSZE RAZEM” Klasa I ZSP w Baszni Dolnej realizowała w II półroczu pod kierunkiem wych. – p.Jadwigi Wacnik program profilaktyczny „Zawsze razem”.  Organizatorem programu była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie. Celem programu było kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, budowanie przyjaźni i więzi między …

„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny Read More »