Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baszni Dolnej

ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

+48 16 632 7007

Dostępny: 7:00 - 15:00

Pon - Pt:
7:00-15:00

Szkoła otwarta

www.zspbasznia.pl

Strona szkoły

„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny

Udostępnij ten post​

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KLASA 1 REALIZOWAŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZAWSZE RAZEM”

Klasa I ZSP w Baszni Dolnej realizowała w II półroczu pod kierunkiem wych. – p.Jadwigi Wacnik program profilaktyczny „Zawsze razem”. 
Organizatorem programu była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie. Celem programu było kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, budowanie przyjaźni i więzi między dziećmi, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.
Każde dziecko otrzymało kolorowankę „Zawsze Razem”. Książeczka poprzez obrazki i tekst opowiadała historię chłopca, który zmagał się z nieuleczalną chorobą i wskazywała dzieciom właściwe i nie zagrażające zdrowiu zachowania. Program był realizowany poprzez różnorodne formy: pogadanki, pracę z książką, spotkanie z higienistką szkolną na temat chorób zakaźnych, szczepień i zachowań profilaktycznych, wykonanie zdrowych przekąsek, prezentację multimedialną. Na realizację programu przeznaczono 4 godziny lekcyjne.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Inne wydarzenia

Aktualności

„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny

KLASA 1 REALIZOWAŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZAWSZE RAZEM” Klasa I ZSP w Baszni Dolnej realizowała w II półroczu pod kierunkiem wych. – p.Jadwigi Wacnik program profilaktyczny

Chcesz pomóc ziemi?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Skip to content