Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baszni Dolnej

ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

+48 16 632 7007

Dostępny: 7:00 - 15:00

Pon - Pt:
7:00-15:00

Szkoła otwarta

www.zspbasznia.pl

Strona szkoły

Udostępnij ten post​

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Baszni Dolnej rozpoczęły się zajęcia ruchowe z panią Milena Leja Batuka zorganizowane przez Urząd Gminy w Lubaczowie.

Nauka proponowanych układów tanecznych odbywać się będzie za pomocą metody odtwórczo – naśladowczej z wykorzystaniem improwizacji ruchowej dostosowanej i modyfikowanej do możliwości i potrzeb grup.

Za najważniejsze cele zajęć tanecznych możemy uznać:

– prawidłowe odtwarzanie podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych,

– wyrabianie poczucia rytmu i słuchu muzycznego,

– kształtowanie koordynacji i sprawności ruchowej,

– rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,

– wzmacnianie poczuciu własnej wartości i kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

– nabywanie umiejętności szybkiej orientacji i podejmowania decyzji,

– doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości,

– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

– kształtowanie wyobraźni, ekspresji twórczej i kreatywności,

– nauka wytrwałości, systematyczności i odporności psychicznej,

– kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w parze i w grupie,

– rozładowanie nadmiaru energii,

– rozwijanie płynności i estetyki ruchów,

– kształtowanie prawidłowej postawy i sylwetki.

Inne wydarzenia

Aktualności

„ZAWSZE RAZEM” – program profilaktyczny

KLASA 1 REALIZOWAŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZAWSZE RAZEM” Klasa I ZSP w Baszni Dolnej realizowała w II półroczu pod kierunkiem wych. – p.Jadwigi Wacnik program profilaktyczny

Chcesz pomóc ziemi?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Skip to content